CIÈNCIES EXACTES I NATURALS - (5)

 

 

 

(50)- CIÈNCIA

Ciència i tecnologia al segle XX

Es tracte d'un recurs editat per el Institut Universitari de l'Audiovisual Universitat Pompeu Fabra que ens fa una aproximació a la ciència del segle XX de manera ordenada en deu unitats o temes: la relativitat, la física quàntica i de partícules, la indústria química, la genètica, l'evolució, medicina, astronàutica, transports, tecnologies de la informació, energia i ambient.

 

La ciencia es divertida

Web personal d'Antonio Varela dedicada a la divulgació d'aspectes lúdics de la ciència on podem trobar anècdotes relacionades amb la vida dels científics, fets curiosos, experiments. Representa un recurs útil per a plantejar interrogants a l'aula en referència al món científic.

Experimentos

Web personal de Gilda Flores on s'ofereix gran quantitat d'experiments per a l'àrea de ciències en referència a temes concrets com són la permeabilitat en materials biològics, els fongs, els vegetals, la direcció de la llum, els pigments i colorants, les substàncies en els aliments, les propietats de la matèria, els catalitzadors biològics, les proteïnes entre altres.

(51)- MATEMÀTICA

Descartes

Material didàctic i aplicació interactiva disponible a CNICE de temes específics de matemàtiques per a la ESO on es presenten continguts informatius organitzats per cursos acadèmics. Es un material que combina recursos informatius amb activitats però que resulta de gran utilitat pel nois i noies que treballen aquesta matèria.

 

Calaix +ie

Web personal de J. Jareno que r ecull recursos de recreació matemàtica, disposa d'activitats diverses i més de 400 problemes per descarregar. A la secció de problemes es dóna molta importància a les ajudes per resoldre les qüestions plantejades i a l'explicació detallada de les resolucions. Tots els continguts s'actualitzen cada trimestre.

 

Matemáticas mágicas

Web personal de Thérèse Eveilleu traduïda del francès al castellà dedicat a la matemàtica recreativa. Al mateix temps presenta elements de la història de la matemàtica de manera planera i introdueix exemples de diferents aplicacions d'aquesta matèria a la vida quotidiana.

 

Phi, el número de oro

Material didàctic elaborat per Luis Nicolás Ortiz que esposa les diferents manifestacions de la proporció àurea que es poden trobar al nostre voltant, tant en l'àmbit artístic com a la naturalesa. Presenta informació ben estructura, petites activitats i enllaços a webs relacionades amb el tema.

Probabilidad y juego

Material didàctic elaborat per Isabel Martin Rojo l'objectiu del qual es familiaritzar als alumnes de segon cicle d'ESO i Batxillerat amb conceptes bàsics del càlcul de probabilitats, tan en situacions experimentals com en aquelles en que existeix equiprobalitat. Es un recurs informatiu de gran qualitat per l'estructura dels continguts i l'adequació d'aquest al seus destinataris.

 

(52)- ASTRONOMIA

SimSol: simulador de les estacions

Web personal de Miquel Angel Mulet ue ens presenta informació per mitjà d'un t aller que permet simular el cicle anual de les estacions astronòmiques i el seu efecte sobre la llargada del dia. Es tracte d'una eina on els nois i noies poden observar la translació de la Terra o veure els seus efectes segons la latitud, les estacions astronòmiques i la durada de les hores.

 

Astromía: tierra, sistema solar y universo

Portal especialitzat de referència que es configura com un recurs molt complert de la matèria i amb continguts accessibles per als nois i noies. Complementa la informació amb biografies de personatges famosos en l'àmbit de l'astronomia, un glossari de termes i fotografies.

 

Univers a l'escola

Web personal de José Luís Jimenenz del Pinto de qualitat dedicada a l'astronomia pensant en l'àmbit escolar. Els continguts es presenten estructurats desenvolupant aquests temes: la Terra , el sistema solar, els estels, les constel·lacions, les nebuloses, les galàxies, la Via Lactea , els forats negres, l'origen de d'univers i la seva exploració.

 

Antares: curso de astronomía y astrofísica

Recurs informatiu elaborat per Manuel Regno i Maria José Fernandez que es troba disponible dins d'un material didàctic més ampli que pretén estimular en habilitats i hàbits de treball als alumnes per mitjà de la temàtica de l'astronomia. La informació es presenta per mòduls en format multimèdia i està complementada per activitats didàctiques, un blanc de fotografies i un observatori virtual.

 

(53)- FÍSICA

Proyecto Newton

Material didàctic disponible a CNICE que respon a un projecte col·laboratiu on sens presenten recursos informatius de l'Àrea de Física de Secundaria i Batxillerat. Es mostra com un material de gran valor tot i que els continguts van relacionats amb exemples i exercicis pràctics propis d'aquesta area del coneixement.

 

FisLab.net: laboratori virtual de fisica

Web personal de Tavi Caselles de gran valor informatiu que ens presenta un laboratori de física per Internet on podem accedir a simulacions, apunts, exercicis agrupats per temes, enllaços a recursos relacionats. Es un material pensat i elaborat per a l'aplicació pràctica en l'àmbit escolar. Els continguts es presenten en català i castellà.

 

El molt.net

Web personal de física i química de Carlos Palacios que presenta recursos per a l'aprenentatge de la Física i la químic a l'ESO i Batxillerat. Presenta nombrosos enllaços a altres pàgines relacionades conjuntament amb el recull de simulacions en diferents llengües.

 

(54)- QUÍMICA

Proyecto Antonio Ulloa

Material didàctic disponible a CNICE que serveix de base per a l'ensenyament de la física i química a l'educació Secundària. Representa un recurs de gran valor informatiu, disposa de tres seccions: una informativa per al gran públic i les altres per al professorat i l'alumnat específicament.

 

Iniciación Interactiva a la materia


Material didàctic de gran qualitat elaborat per Mariano Gaite dedicat a l'estudi i el comportament de la matèria tot desenvolupant els diferents aspectes que la defineixen. L'aplicació té gran valor informatiu tot i que ve acompanyada d'exercicis interactius.

 

Las reacciones químicas

Material didàctic elaborat per Rafael Jimñenez i Pastora Maria Torres molt útil a nivell informatiu perquè aborda els conceptes bàsics de les reaccions químiques. Aprofundeix en els canvis físics i químics, la estructura de la matèria, la reacció química, la estequiometria en las reaccions químiques. Presenta petis exercicis i unes referències històriques respecte la matèria.

 

Elementos de Química

Web personal de Pedro Fernández dedicada a la química amb continguts conceptuals construïts per a la utilització dels alumnes de secundària a l'aula . Disposa d'accés a un laboratori de química virtual que permet fer càlculs sobre pràctiques amb elements interactius.

 

Taula periòdica d'elements

Versió digital en català de la taula periòdica dels elements editada per la Societat Catalana de Química que representa una eina molt valuosa per a l'aprenentatge de la química. Es completa el recurs amb les definicions i les propietats dels elements , els isòtops més abundants, els enllaços covalents i l estructura cristal·lina de la taula periòdica.

 

La tabla periódica

Material didàctic elaborat pel grup PIE un conjunt multidisciplinari de professors d'Educació Secundaria que presenta informació en referència a la taula periòdica, els seus elements, l'àtom i la configuració electrònica.

 

Viaje al interior de la materia


Material didàctic elaborat per Pilar Bermejo amb l'objectiu de donar a conèixer com està formada la matèria que representa una de las grans exploracions científiques del nostre temps. El valor informatiu d'aquest recurs augmenta amb l'accés a altres recursos en referència a la taula periòdica, un glossari i petites activitats.

 

(549)- MINERALS

Guia d'identificació de minerals

Recurs informatiu elaborat pel desenvolupament del projecte Mineralia que té com a principal finalitat apropar el món dels minerals als estudiants i professors dels Països Catalans. Els continguts responen a l'estudi específic de 78 minerals representatius dels quals es destaquen les seves característiques i els j aciments disponibles a Catalunya.

 

Minerales a la carta

Material didàctic elaborat per M.A. Gomez i César Vallejo de Castro disponible al CNICE per a conèixer els minerals de gran valor informatiu que ens presenta els continguts en set blocs dels que cal destacar la mineralogia, l'estructura, les propietats, la formació dels minerals, la classificació.

 

(55)- GEOLOGIA

El agua

Material didàctic de la Fundación Ambientech y Fundación Agbar, on es pot accedir a informació sobre l'aigua aprofundint en les seves propietats físiques i químiques, l'estudi de l'aigua en el laboratori, el cicle natural de l'aigua i una exploració específica del cicle urbà de l'aigua. Molt adequat per a primer cicle d'ESO.

 

Els terratrèmols

Web institucional de CRECIT (Centre de recerca en ciències de la Terra d'Andorra ), que disposa d'informació completa sobre els terratrèmols per tal de donar a conèixer els principals elements que els defineixen. Es determina el perquè es produeixen aquest tipus de moviments i les ones sísmiques, al mateix temps s'exposa el funcionament dels sismògrafs, com es determina l'epicentre i com es mesuren les magnituds i intensitats.

 

La desertización  

Material didàctic disponible al CNICE de valor informatiu perquè presenta ordenadament els continguts en referència al procés de desertificació i sequera que es produeix en diferents llocs del món. S'aprofundeix en el concepte, es presenten les causes i els efectes i com es pot lluitar en contra d'aquets fenomen.

 

Les roques

Web personal de F.Javier Corral que presenta informació especifica sobre les roques diferenciant les diferents tipologies: Es determinen tres tipus: roques sedimentàries, magmàtiques o ígnies i metamòrfiques i s'aprofundeix en l'estudi de cada una d'elles.

 

El planeta tierra

Web personal de José E. Marcano dedicada a la difusió del elements més destacats del planeta Terra. Ens presenta informació sobre la superfície, l'interior, l'atmosfera, l'aigua, els ecosistemes i es remarquen les dades més destacades. Es un recurs útil pels alumnes de 1r cicle d'ESO.  

 

(551.5)- TEMPS I CLIMA

ClimaTIC

Material didàctic elaborat per Jesús Peñas disponible al CNICE que aborda amb claredat l'estudi del clima amb informació estructurada que presenta l'atmosfera, las tipologies de núvols, els factors i elements més importants del clima. Al mateix temps presenta dades climàtiques, climodiagrames, imatges satèl·lit i mapes del temps. Aquest recurs es completa amb un glossari de termes ben elaborat.

 

Climas y paisajes

Web personal de M.Isabel Fonseca adreçada a alumnes d'Educació Secundària on es realitza una introducció històrica sobre el tema, un aprofundiment respecte el temps i el clima, especificant la distribució de temperatures y precipitacions, els climes càlids, temperats i freds i els seus paisatges. La darrera secció està dedicada al canvi climàtic i l'efecte hivernacle.

 

(57)- CIÈNCIES NATURALS

Ciències naturals

Portal temàtic realitzat per a professors de l'àrea de ciències d'Educació Secundària on es presenten recursos informatius útils per a la docència amb la finalitat de promoure l'ús dels recursos informatius disponibles a Internet. Els continguts també estan disponibles en castellà i anglès.

 

Proyecto Biosfera

Material didàctic disponible al CNICE que desenvolupa tots els continguts curriculars de l'àrea de ciències de la naturalesa a l'ESO per cursos i combinant els continguts informatius amb aplicacions interactives. Cal destacar la qualitat dels continguts estructurats en unitats didàctiques. Es un recurs de referència per aquesta àrea i cal valorar que s'actualitza periòdicament.

 

Salvem la terra

Web personal de M. Fernández de gran qualitat que es configura com un portal temàtic de referència. Tracte tots els temes relacionats amb la conservació del medi ambient: el be escàs de l'aigua, la contaminació a l'aigua dolça i al mar, la contaminació atmosfèrica, la pluja àcida, la contaminació radioactiva, l'efecte hivernacle, la capa d'Ozó, els residus tèxtils i la destrucció dels hàbitats. Presenta bibliografia i webs relacionades amb el tema.

 

Ambinet: el web del medi ambient

Web personal de Gemma Mas i Francisco Pérez dedicada al reciclatge i la conscienciació dels nois i les noies en aquest tema. Es tracte de forma divertida el reciclatge del vidre, l'alumini, el paper, el material orgànic, les piles i el plàstic. Es presenta una història dels materials, la seva fabricació, recollida. Es complementa amb activitats, documents i un qüestionari.

 

Bionet

Portal informatiu creat per vuit Museus i Centres de Ciència Europeus i que es presenta en nou idiomes distints. S'hi pot aprendre sobre la ciència, pensar sobre les qüestions ètiques, comparar les lleis dels diversos països descobrir jocs interactius en referència a temes específics de genètica com són les c èl·lules mare, la causa de l'envelliment, la manipulació genètica, el menjar del futur i altres.

 

La cèl·lula

Web personal informativa de Jordi Guerra amb finalitat educativa adreçada a alumnes d'ESO i Batxillerat sobre la cèl·lula. Fa referències històries sobre el seu estudi, explica aspectes generals, l'estructura cel·lular i especifica diferents tipus amb profunditat.

 

Parlem d'evolució

Material didàctic interactiu elaborat per Cristina Villalba sobre evolució i evolució humana per a l'alumnat de secundària . Presenta la informació en tres nivells: d'iniciació, avançat i per al professorat.

Claves de la Evolución Humana

Material didàctic elaborat per Juan Luís Arsuaga disponible a CNICE que planteja el desenvolupament de l'home al llarg de la història amb la intenció d'apropar-nos a les interpretacions científiques en detriment de les especulacions sense base sobre l'evolució.

 

La ventana de Hooke: una aproximación al mundo microscópico

Web personal d'Antonio Guillén disponible a CNICE que presenten per mitjà de les noves tecnologies apropar-se al món de tot allò microscòpic i intentar donar a conèixer amb imatges i activitats les estructures bàsiques de cèl·lules, teixits i òrgans.

 

 

Plantes i animals de l'entorn

Web personal de Ferran Turmo dedicada al coneixent de les plantes i els animals que podem trobar passejant per la natura a Catalunya. Recull fitxes informatives (nom científic, família, descripció, alimentació, reproducció, hàbitat, costums...) i conté àlbum de fotografies i enllaços d'interès.

 

(58)- BOTÀNICA

Herbari virtual del Mediterrani Occidental

Portal temàtic que recull informació i una àmplia galeria d'imatges de les plantes de les terres de la conca del Mediterrani occidental: Illes Balears, Catalunya, Comunitat Valenciana. L'herbari Virtual elaborat per l'Area de Botànica, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears . S'ha estructurat en fitxes pròpies per a cada espècie vegetal tractada. Permet fer cerques per nom d'espècie per nom científic, per nom popular català i nom popular castellà i per a famílies destacant també les espècies protegides.

 

Les nostres plantes

Web personal de Jordi Serra Morlà molt útil per aprendre sobre les plantes, no només com son, com s'estudien i quins son els grans grups, sinó també aspectes sobre la recollida, la conservació, l' observació i descripció i la classificació. Els continguts estan estructurats en aquests grups: algues, fulgures, molses, fongs, les gimnospermes, les angiospermes.

 

Árboles

Material didàctic elaborat per Javier Mateos disponible a CNICE on es mostra el funcionament dels diferents tipus de plantes, les seves funcions biològiques i les seves famílies al mateix temps que es presenten activitats interactives i es visualitzen vídeos demostratius.

 

Frutos

Material didàctic elaborat per Rafael Tormo disponible a CNICE que inclou la definició dels fruits de les plantes amb les flors, el seu desenvolupament, l'estructura, la seva classificació i la importància per a l'home com a font d'aliment.

 

El reino vegetal. Claves para su comprensión

Material didàctic disponible a CNICE adreçat a alumnes de primer cicle d'ESO amb dos grans apartats: la classificació del regne vegetal amb les principals característiques dels seu grups i les peculiaritats dels òrgans de les plantes. Aquests aspectes es complementen amb un glossari i un catàleg en forma de fitxa d'arbres i arbustos de la Península Ibèrica.

 

Botanical

Portal especialitzat que recull continguts botànics. És una porta oberta al món de les plantes on es troba informació de qualitat. El lloc web està disponible en català, castellà i angles.

 

(59)- ZOOLOGIA

El regne animal

Web personal de Carles Costa dedicada a la zoologia on es presenta informació sobre la classificació del regne animal, l'estudi dels animals, i les especies dels dos grups principals: els animals invertebrats i els vertebrats.

 

Els animals

Web personal de M.Carme Alós que on es presenten continguts de l'àrea de Zoologia corresponents al nivell d'ESO. De manera independent s'estudien alguns dels aspectes més generals dels animals i també s'estudien els animals més representatius. Es una web de referència per a la qualitat dels continguts i accessibilitat que proporciona.

 

Enciclopedia virtual de los vertebrados españoles

Portal especialitzat sobre historia natural editat per la Sociedad de Amigos del Museo nacional de Ciencias Naturales que recull informació sobre els vertebrats que viuen a la Península Ibèrica. Representa un recurs informatiu útil per a l'estudi d'aquest grup d'animals. Cal recordar que l'àmbit que avarca va més enllà que el territori de Catalunya.

 

Fauna iberica

Portal temàtic divulgatiu que realitza una descripció de les especies d'animals de la Península Ibèrica més importants destacant la descripció també dels seus hàbits i costums.

enrere