MEDICINA I TECNOLOGIA - (6)

 

 

 

(61)- MEDICINA I SALUT

Cuerpo Humano Interactivo

Material didàctic elaborat per José M. Blanco publicats al CNICE que realitzar un recorregut per l'esquelet humà, els sentits i l'aparell excretor oferint a més a més un banc d'activitats al voltant d'aquests continguts.

 

Diccionari enciclopèdic de medicina

Diccionari redactat, revisat i actualitzat per l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. Edita Enciclopèdia catalana. Conté 48.000 entrades, informació etimològica, vocabularis en diferents idiomes i sovint presenta definicions per sinonímia.

 

Guia de salut per a joves

Es tracte d'una guia elaborada per Institut català de la salut de la Generalitat de Catalunya que aborda els temes de salut que poden ser d'especial interès per als joves com són: l'alimentació, l'activitat física, les drogues, la sexualitat i les vacunes són alguns dels aspectes tractats en aquest manual. En cada capítol s'hi pot trobar la informació bàsica per prevenir les situacions de risc i aplicar les mesures preventives necessàries en cada cas.

 

Tiempo libre y ocio saludable

Recurs elaborat per Luz de Santiago i Brígida Martínez que aborda el tema de l'organització del temps lliure dels joves organitzat en deu àmbits temàtics: l'oci, la televisió, l'ús del telèfon mòbil, videojocs i consoles, l'ordinador, l'oci nocturn, la son, les activitats culturals i activitats a l'aire lliure. El document ve acompanyat per algunes activitats molt simples però que no interfereixen l'accés a informació disponible.

 

La nutrición humana

Recurs presentat com a unitat didàctica elaborat per Fernando Gómez i publicat al CNICE que recull en tres blocs el desenvolupament de l'alimentació humana: la composició dels aliments, la dieta equilibrada i la salut a l'adolescència. Presenta els continguts amb alguna activitat de comprovació de comprensió i amb un mapa conceptual amb els elements clau.

 

La alimentación y nutrición

Material elaborat per Immaculada Bernal i Ángeles Berbnal on des d'una aula interactiva se'ns presenta el que es pot aprendre conceptes sobre l'alimentació, la funció i tipus de nutrients, les claus dels aliments i les necessitats energètiques de les cèl·lules. S'acompanyen els continguts amb alguna activitat i un apartat anomenat Sabies que? que desenvolupa aspectes concrets de la temàtica.


Información sobre sustancias

La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) en aquets recurs presenta informació sobre els principals riscos que ofereixen les drogues per tal d'evitar-ne el seu consum. Informa àmpliament sobre les característiques de les substàncies, el seu origen, els efectes i formes de disminuir-ne el consum i la situació legal en la que es troben.

 

El tabaco al descubierto

Recurs didàctic publicat al CNICE que ens presenta què és el tabac i diferents curiositats sobre la seva història. els efectes sobre la salut i el benefici de deixar de fumar. Està pensat per als joves amb una voluntat explicita de sensibilització.

 

El que cal saber sobre sexualitat

Web molt complerta i adequada per a joves elaborada per l'Institut català de la salud. Generalitat de Catalunya . Tracta els temes de l'afectivitat i la sexualitat, el coneixement del cos, la contracepció, l'embaràs, l'avortament, les infeccions de transmissió sexual i l'assetjament sexual. Presenta també un diccionari de termes i enllaços a webs d'interès. Disposa de versió en llengua castellana.

 

(61) - ENGINYERIA

Invents en general

 

Así funciona

Es tracte d'una web personal de José Antonio Garcia Alvares l'objectiu del qual es fer accessible la ciència i la tecnologia per mitjà d'expilacions senzilles del funcionament de les coses i amb la introducció d'altres temàtiques afins. Introdueix unes seccions que plantegen la solució a diferents interrogants: què és?, per què?, qui? amb l'aportació de petites biografies.

 

El origen de las cosas

Secció del portal educatiu hispanoamericà Educar.org. Es tracte d'un lloc web molt complert elaborat per Nidia Cobiella que pot resultar molt útil per a resoldre preguntes en referència als invents, el funcionament de les coses, curiositats i inventors.

 

Como funciona las cosas

Secció del portal educatiu Educared dedicat específicament a mostrar els mecanismes que expliquen con funcionen diferents aparells tecnològics però també el desenvolupament d'habituals fenòmens naturals.

 

 

Tecnologia

 Web educativa de tecnologies

Web personal de Celestí Capell que desenvolupa els temes d'electrònica digital, electrònica analògica i mecànica bàsica. La informació es presenta amb pàgines curtes com fitxes de consulta buscant la imatge o els gràfics per complementar.

 

MecanESO

Web personal de Javier Roces on es poden trobar continguts per abordar els projectes mecànics de l'àrea de Tecnologia organitzats en sis blocs: màquines, operadors, mecanismes, organització i exercicis.

 

ProyecTESO

Material didàctic elaborat per J.M. fernandez España i J.L. García Chan que presenta una visió general sobre l'aplicació d'algunes tècniques útils per a la vida quotidiana, tant a casa com al taller dins de les àrees de fusteria, electricitat, electrònica i neumàtica.

 

Estructuras

Web personal de Santiago Madrid que pretén mostrar com estan dissenyades i construïdes les estructures que son utilitzades amb l'objectes de sostenir, sense trencar-se les forces a les que es troben sotmeses. Es proporciona informació per poder identificar els elements que proporcionen la resistència així com els tipus de forces mes comuns que han de suportar. Cal destacar la secció dedicada a practiques i projectes.

 

Guia d'eines de l'aula de tecnologia

Material didàctic elaborat per Xavier Rosell per a alumnat de 1r d'ESO les eines de l'aula-taller: lèxic, característiques, classificació i normes de seguretat tant pel que fa a la feina al taller com, més en concret, a l'ús de les eines. Disposa d'una complerta galeria d'imatges.

 

Engranatges

Material didàctic elaborat per Xavier Rosell per a treballar els engranatges, la seva classificació, representació i com produeixen transmissió de moviment. Presenta un conjunt de textos breus, per definir i situar, una acurada selecció d'imatges i una variada proposta d'activitats, escrites i/o orals, per tal de obrir un espai de reflexió i posada en comú a l'entorn del les màquines i els mecanismes. 

 

Mecanizado en Fresadora

Material didàctic que explica detalladament els aspectes funcionals o operatius de la fresadora vertical així com les eines necessàries per a la fabricació de peces prismàtiques valorant els riscos derivats de la execució de les operacions de fresat.

 

El motor de gasolina

Material didàctic que descriu la composició i el funcionament d'un motor de gasolina. S'e xpliquen les característiques dels motors de gasolina, els vehicles que els fan servir, parts del motor, el funcionament en quatre temps i configuracions usuals en motors de gasolina.

 

Fundamentos de robótica

Web personal de Víctor González que introdueix en el món de la robòtica explicant els seus fonaments, els seu origen i desenvolupament. Concreta la seva aplicació pràctica i les diferents tipologies existents.

 

 

Electricitat i electrònica

Iniciación a la Electricidad / Electrónica

Material didàctic elaborat per J.M. Fernández i J.L. García Chan que presenta informació per aconseguir un millor coneixement sobre la energia elèctrica i les instal·lacions bàsiques de les postres cases. Estructura els continguts en aquestes àrees: electricitat i magnetisme, instrumentació, components i simbologia, circuits, soldadura tova i glossari.

 

Introducción a la electricidad

Material didàctic elaborat per nacho Andrada i José Luís Pinedo on es presenten els conceptes bàsics d'electricitat, de resistència elèctrica, potència i energia elèctrica i associacions de resistències. Resulta un web informatiu clar i accessible.

 

Instal·lacions elèctriques

Material didàctic elaborat per J.M. Millán Esteller que introdueix els fonaments del circuit elèctric com a eina per l'estudi de les instal·lacions elèctriques d'interior als habitatges. Es tracten amb detall els principals elements que diferencien el circuit elèctric convencional de la instal·lació elèctrica. A l'últim mòdul s'introdueixen les característiques del quadre de distribució i dels elements que el formen.

 

Introducció a l'electrònica digital


Pàgines interactives sobre electrònica digital (sistemes de numeració, portes lògiques...) i repàs històric del que ha significat en la societat actual elaborat per Celestí Capell. [2n cicle d'ESO - Batxillerat tecnològic - CF de la família d'Electricitat i electrònica] Unitats didàctiques.

 

Informàtica i telecomunicacions

Museo virtual de las telecomunicaciones

Web temàtica que permet realitzar una visita virtual al llarg del temps per a veure l'evolució de les telecomunicacions al llarg de la història. Es un recurs informatiu interactiu que es presenta una petita ressenya històrica i una descripció tècnica de cada de cada aparell. Els continguts estant disponibles en castellà, anglès, alaman i portuguès. Disposa d'un glossari comparatiu dels termes en els diferents idiomes del web.

 

Energies renovables

Arquitectura i energies renovables

Portal especialitzat del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya que presenta una aproximació a les energies renovables associades a l'arquitectura. S'estructura en diferents blocs que corresponen a les diverses tipologies d'energia renovable: energia solar tèrmica i fotovoltaica, energia eòlica, minihidràulica.

 

Energia eólica

Material didàctic traduït del danès realitzat per Brayna Emil i editat per Ministeri danés d'educació que realitza una introducció a la energia eòlica. Dona una introducció als diferents components d'un aerogenerador, les seves funcions i elements així com la terminologia necessària.

Construïm un molí de vent

Web personal de Josep Pujades Jubany que aborda propostes de construcció de molins de vent com activitat a l'àrea de Tecnologia a l'ESO. S'estructura es diferents blocs: el vent, la història dels molins, l'energia eòlica com a energia renovable i els aerogeneradors. El mes destacat son les propostes pràctiques.

 

Materials

PapelNet

Web informativa molt complerta sobre els arbres i els seus derivats com son la fusta i el paper. D'aquest material es concreta amb diferents apartats: la cel·lulosa, el paper de diari, la cartolina, el cartró, el paper tissue i altres productes. Disposa d'un glossari i una galeria de fotos.

 Indústries i oficis

Unos tipos duros. Teoría y práctica de la tipografía

Portal especialitzat que ens apropa al món de les arts gràfiques i les industries implicades en la producció d'impresos. Els continguts es presenten bàsicament en tres blocs: la història de la tipografia amb els principals estils gràfics des del segle XV al XX, un tractat general de tipografia que representa la part més gran de continguts informatius del web i una secció amb exemples concrets.

enrere