ARTS- (7)

 

 

 

(7)- BELLES ARTS

Conèixer l'art

Web personal de Frederic Chordá amb pautes, propostes i conceptes per a facilitar l'acostament a l'obra d'art. Els seus continguts ens configuren com un material didàctic de gran utilitat. Destaquen tres seccions especifiques que permeten l'accés directe a conceptes concrets, vocabulari d'art i imatges.

 

Història i Art. Apunts d'història de l'art

Web personal de Javier Arrimada dedicada a la història de l'art pensada per a proporcionar informació molt complerta i estructurada als estudiants d'aquesta matèria. De cada època es mostren els aspectes més importants i es presenten imatges de les obres d'art més representatives. Conté enllaços als museus més importants del món.

 

Portal de historia del arte

Web CREHA format per professors d'Educació Secundària que s'han configurat com un portal de referència en aquesta matèria. Els continguts t'estructuren en tres apartats: el món de l'art, l'art i educació i art a la Xarxa. Dins d'aquestes seccions es facilita l'accés de diversos recursos informatius de gran utilitat pels estudiants d'aquesta matèria.

 

El lenguaje del arte

Web personal de Luis A. Ortega que facilita un vocabulari bàsic i conceptes per ajudar a realitzar comentaris d'obres fonamentals per a la història de l'art. Representa un recurs informatiu de qualitat perquè destaca els diferents elements tècnics on cal fixar-se per a realitzar l'anàlisi d'obres d'arquitectura, escultura i pintura.

 

(72)- ARQUITECTURA

Patrimoni, es teu, és nostre

Material didàctic elaborat pel Camp d'Aprenentatge dels Monestirs del Cister que presenta pautes per a l' anàlisi arquitectònica d'edificis del patrimoni monumental. S'emmarca en un itinerari didàctic que segueix un procés d'anàlisi, recerca documental, treball de camp i elaboració d'un dossier.

 

Gaudi i el modernisme a Catalunya

Web personal de X.Figueres i I.Munté que representa un portal completíssim sobre el Modernisme català en totes les diverses àrees on es va desenvolupar: l'arquitectura, l'escultura, la pintura, les arts decoratives, la literatura i la música. A ctualment inclou més de 200 arquitectes i artistes modernistes de totes les especialitats i més de 1.000 obres amb més de 2.000 imatges i texts . El contingut també està disponible en castellà, francès i anglès.

 

D atArq

Web creada per l'equip DatArq de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires que ha recollit una base de dades de l'arquitectura moderna i contemporània amb informació d'arquitectes per ordre alfabètic amb ressenya de la seva biografia i obra. També es permet accedir directament a les obres amb una descripció i fotografies.

 

Temple de la Sagrada Família

Visita virtual per l' exterior i interior del temple de la Sagrada Família d'Antoni Gaudí. ArsVIRTUAL es un programa de Fundación Telefónica que s'ha convertit en un referent en l'àmbit dels projectes de difusió del patrimoni gràcies a les grans possibilitats de les noves tecnologies i en concret de les aplicacions de la realitat virtual 3D. Des de la web del programa s'ofereix la possibilitat de visitar altres monuments d'Espanya, Amèrica llatina i Marroc.

   

(73)- ESCULTURA 

Las claves de la escultura

Versió digital d'una obra publicada anteriorment de J.J. Martin Gonzalez sobre els aspectes fonamentals de l'escultura que ens introdueixen en el món de la creació artística en l'activitat concreta de la representació d'una figura en tres dimensions. Aquest és un recurs informatiu introductori a la matèria i útil per a poder realitzar-hi un primer acostament.

 

(74)- DIBUIX

Què és i com es fa un còmic

Web personal de P. Ribas que dóna a conèixer les característiques del còmic com a gènere narratiu i les tècniques i recursos gràfics que els seus creadors utilitzen per a construir la narració. Els continguts s'estructuren en diferents seccions: vinyetes, fumets o bafarades, el text, altres recursos expressius i ús del color.

 

Treballem i juguem amb el còmic

Web personal de I. Magrans pensada amb l'objectiu de donar a conèixer els elements més importants per a l'anàlisi i elaboració d'un còmic. Es un material informatiu que disposa d'una part didàctica adreçada als nois i noies com a eines pel seu treball creatiu.

 

Dimensiones del color

Material didàctic amb valor informatiu que facilita la comprensió de com les propietats fonamentals dels colors com la lluminositat, la saturació i el to, a més a més de la seva posició relativa, determinen la percepció volumètrica.

 

Ritmo y simetría

Material didàctic elaborat per Maria Luisa Bermejo implementada amb elements flash que compren els conceptes bàsiques sobre la simetria i el ritme visual. Es complementa la informació amb diferents exemples que il·lustren els elements presentats.

 

Geometría Interactiva aplicada al estudio de los movimientos en el plano juego

Material didàctic elaborat per Maria José Sánchez Quevedo que pretén el desenvolupament del raonament, la estimulació del pensament lògic i el desenvolupament de la creativitat per mitjà de les matemàtiques que es presenten a la naturalesa amb un llenguatge específic que ajuda a entre la realitat i els fenòmens que es produeixen.

   

Geometría dinámica del triángulo

Es un recurs específic elaborat per Javier de la Escosura publicat al CNICE útil per a treballar la geometria del triangle amb l'objectiu fonamental de potenciar la capacitat visual i constructiva dels nois i noies. Es tracte d'un recurs que es situa en el context de la geometria sintètica. Els continguts s'estructuren en conc temes: angles del triangle, construcció de triangles, area del triangle, rectes i punts notables del triangle i triangles rectangles.

 

Curvas cónicas  

Recurs informatiu elaborat per Antonio Moreno i Ana R. Pulido que es presenta un estudi en profunditat de les seccions planes d'una superfície cònica. S'exemplifiquen els elements pera poder analitzar i realitzar exercicis sobre cercles, el·lipses, paràboles e hipèrboles.  

 

(75)- PINTURA 

Aproximació hipertextual a las Meninas de Velázquez

Web elaborada per Joan Campàs que presenta l'estudi que ens aproxima a una de les grans obres de Velázquez des de diferents àmbits com el iconogràfic i la composició així com el seu emmarcament en el període del la pintura barroca espanyola.

 

InfoGoya

Exposició virtual elaborada per Universidad de Zaragoza sobre l'obra de Goya que disposa de diferents apartats sobre la seva biografia, l'evolució pictòrica, l'època, les tècniques utilitzades, les influències rebudes. Es un material de gran interès que va ser elaborat l'any 1996 en la celebració del dos cents aniversari del seu naixement. Web disponible en castellà i anglès.

 

Comentaris d'art contemporani

Web personal d'Helena Rotes on es realitza una anàlisi de diferents obres artístiques emmarcades en els següents moviments: cubisme, fauvisme, surrealisme i expressionisme. De cada època es presenta l'estudi del les característiques del període i en concret d'una obra específica amb una referència al seu autor. També presenta una secció amb bibliografia i webs recomanades.

   

(77)- FOTOGRAFIA I CINEMA

La imagen fotográfica

Material didàctic elaborat per Armando Muñoz que pretén desenvolupar la capacitat crítica i selectiva dels nois i noies davant la utilització de la imatge i els mitjans de comunicació. Els continguts s'estructuren en vuit mòduls informatius: l'estudi de la càmera digital, l'objectiu de la càmera, l'exposició, la llum i el color, el laboratori, l'enquadra i la composició i les característiques de la imatge digital i el laboratori digital.

 

Retoc d'imatges

Material didàctic que compren una part de moduls teòrics amb informació i recursos per a l'aprenentatge de tècniques per al retoc d'imatges digitals. S'acomanyen els moduls amb tutorials a quatre diferents nivells : basic, iniciat, mig i avançat.

 

Video i foto

Web temàtica dedicada a la presentaciño d'eines i recursos per a relització de audioviduals i fotografies amb finalitats concretes per part dels nois i noies. Es presenten set seccions : el reportatge, l'animació, la ficció, el docuemtnal, el noticiari, el foto video creació i la publicitat.

 

La càmera digital

Material didàctic elaborat per Cristobal Sánchez que destaca pel seu valor informatiu sobre el funcionament i característiques de les càmeres digitals i respon a l'objectiu de donar eines i recursos als nois i noies per a la seva utilització.

 

El color dels records: càmeres fotogràfiques en el temps

Exposició virtual del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya on es presenta l'evolució de les innovacions constants de la càmera fotogràfica al llarg de 168 anys. Es presenten cinc períodes des de les primeres càmeres fins la revolució digital.

 

Historia del cinema

Web personal de Xavier Ripoll que presenta la història del cinema des del seu inici dins als nostres dies. També es presenten els períodes i escoles més significatius, els films i els autors més importants, l' univers fílmic i els codis visuals, els plans, els moviments, el ritme, l'estructura narrativa, els recursos expressiu.

 

Per analitzar un film

Material didàctic que presenta un model d'esquema per a analitzar una pel·lícula on es recull la fitxa tècnico-artística, l'anàlisi de la història de la pel·lícula, el seu nucli argumental, l'anàlisi de l'estructura fílmica, del guió, dels elements plàstics i sonors, del muntatge; el missatge i els continguts.

 

Mitjans de comunicació

Proyecto Media: t elevisión, radio, cine, prensa y publicidad para enseñanzas medias

Material didàctic molt complert per a l'estudi dels mitjans de comunicació ja que permet conèixer els aspectes més significatius de la televisió, la radio, el cinema, la premsa i la publicitat. Per cada mitjà s'estructuren els continguts informatius en set blocs: Blocs temàtics, glossari, activitats d'autoavaluació, simuladors, bibliografia, galeria multimèdia i materials de suport.

 

La publicidad: un enfoque crítico

Material didàctic que promou la reflexió sobre el rol actual que està jugant la publicitat en la societat. Es realitza un recorregut per les estratègies de comunicació més utilitzades en publicitat per mitjà d'anàlisi d'anuncis publicitaris i altres activitats.

 

(78)- MÚSICA

Clàssics del pop en el temps

Web que presenta informació i gràfics comparatius per ajudar a visualitzar i escoltar l'evolució en el temps de la carrera d'un artista o els canvis experimentats per un estil musical i comparar-los amb els d'altres artistes o estils del mateix període. Per il·lustrar-los s'han triat fragments breus d'algunes de les cançons més emblemàtiques de diverses icones del pop i el rock.

 

Gran Enciclopèdia de la Música Catalana

Enciclopèdia especialitzada editada per Enciclopèdia Catalana que ofereix la possibilitat de consultar tot el text de l'obra editada en vuit volums entre els anys 1999 i 2003. Es poden fer consultes alfabètiques , a través de l' arbre de la música i a tr avés de tots els termes d'interès , tant si tenen entrada pròpia en l'obra com si no en tenen. Aquesta obra és d'accés per subscripció i es pot consultar amb els identificadors XTEC o edu365.

 

Caçons populars d'Europa

Web personal de Cristina Fuertes que presenta una base de dades amb més de 400 cançons populars europees. El recull ofereix de cada cançó diferents tipus de fitxers musicals que es poden escoltar i recuperar. De cada cançó es pot trobar: la partitura, la lletra de la cançó, la partitura amb la lletra sota de les notes i la partitura analitzada amb colors.

 

La orquesta y sus instrumentos

Material didàctic editat per la Junta de Castilla y León que presenta informació sobre els instruments musicals, en concret els mes coneguts utilitzats en es orquestres simfòniques. En la fitxa de cada instrument es pot observar la seva imatge, escoltar el seu so i llegir una descripció física i la seva activitat a la orquestra.

 

Fonoteca virtual d'arranjaments

Web personal de Pep Gómez on es pot trobar un ampli repertori d'arranjaments de cançons populars i peces instrumentals. Aquest repertori d'arranjaments està dividit en dos blocs, en primer lloc un repertori de cançons populars que tenen una lletra i poden ser cantades, i en segon lloc un repertori de peces instrumentals.

 

Construcción de instrumentos tradicionales

Web personal de Luís Ángel Payno dedicada al coneixement dels instruments musicals tradicionals amb l'objectiu de promoure la iniciació en la seva fabricació. Es presenten instruments que produeixen so per ells mateixos, els que produeixen so al fer vibrar una o vàries cordes tenses i aquells els quals el so es produeix per vibració d'una columna o porció d'aire en el seu interior.

 

Què toquem avui?

Web personal de Cristina Duran que ofereix arranjaments instrumentals i de percussió amb bases instrumentals amb format digital. Es presenten els arranjaments instrumentals (per a flautes, instruments Orff i percussió corporal) de vint-i-quatre obres, les bases instrumentals per acompanyar-les i les fitxes per contextualitzar-les i donar més informació musical de les mateixes.

 

Què cantem avui ?

Web personal de M.Rosa Sanahuja que ofereix arranjaments vocals amb bases instrumentals enregistrades. Disposa de quatre seccions: música de cinema, música moderna, música culta i música popular. Aquestes obres es complementen amb unes bases instrumentals enregistrades en format digital (mp3) que es poden fer sonar mentre s'interpreta cada obra arranjada, de manera que la sonoritat final sigui molt més rica i agraïda.

 

Europa en solfa

Viatge per les músiques europees que combina la presentació de la informació amb audicions. Els continguts es presenten en aquets blocs: la música celta. Les cordes d'Europa, els vents del nord, la veu i danses d'Europa.

 

Historia de la música occidental  

Web informativa del Portal Calaix de músic pensada i estructurada com a material didàctic que presenta un viatge musical a través del temps des de l'antiguitat fins el segle XX. De cada època es destaca les característiques musicals, els tipus d'instruments, els compositors més destacats. També es possible realitzar audicions.

 

Mozart

Web personal de Pere Forés dedicada a aquest gran compositor que té com a objectiu principal la difusió de la seva figura i de la seva música. Presenta una secció d'enllaços que es permet accedir a més informació sobre aquest músic. El web també està disponible en llengua castellana.

 

Els musics: la seva vida, la seva obra i la seva música

Web personal de J. Moreno que presenta informació històrica amb l'objectiu de poder diferenciar èpoques al llarg de la història de la música que estan agrupades en aquests períodes: Barroc, Classicisme, Romanticisme, Nacionalisme i el Segle XX. De cada època els continguts s'agrupen en aquesta estructura: característiques generals, formes musicals, instruments i compositors.

 

La opera

Web personal de Fernando Segura dedicada al món de la opera que disposa entre altres seccions d'un directori d'òperes i un diccionari de grans veus del cant. També es presenten articles i notícies sobre el tema i informació sobre els grans teatres t'opera del món.

 

La orquesta

Material didàctic elaborat per Gracia Sánchez i Rafael López amb gran quantitat d'informació bàsica i general sobre l'orquestra simfònica, la seva història i els instruments que la integren. De cada instruments es presenta la informació bàsica respecte les seves característiques i imatges que resulten molt il·lustratives.

 

(79)- ESPORTS

Educación y atletismo

Material didàctic elaborat per Fernando Lorente que pretén apropar als alumnes d'educació Secundària al món de l'atletisme. Utilitzant diferents tipis de recursos com el text, la imatge i els vídeos es pot accedir a gran quantitat de probes que inclou aquest esport (velocitat, força, resistència i flexibilitat) els factors de coordinació, els aspectes tècniques i els reglamentaris.

 

Educació olímpica

Web personal de Ferran Parts dedicada als valors que es poden educar per mitjà de l'esport. Al mateix temps es presenta informació de cada un dels esports olímpics i dels jocs antics i de les ciutats que han acollit els Jocs Olímpics moderns.


En forma, un hàbit de vida saludable

Web personal de Marta Vidal que introdueix en els conceptes bàsics de fitness i eines per a la planificació de l'activitat física. Aquesta pàgina web està dirigida a joves i persones no iniciades en el fitness i el seu objectiu és introduir conceptes bàsics i donar eines per a l'organització de l'activitat física amb objectius de salut.

 

Natació

Portal especialitzat que informa sobre les diferents vessants d'aquest esport i les seves tècniques. Presenta una secció dedicada a la història de la natació i en concret la seva besant com esport olímpic amb referències a grans nedadors, una secció amb la tècnica dels diferents estils i proposta d'exercicis, i finament els principis basics d'entrenament per a cada modalitat.

 

Historia de los deportes

Secció del portal educatiu educar.org dedicat a la història dels esports. De cada un d'ells es presenta un petita ressenya històrica, una cronologia i el vocabulari més destacat.

 

Jocs

Web personal de Joana Sanz i Enric Puis que ofereix una classificació del jocs segons el material que cal tenir per jugar-hi, els aspectes del currículum que treballen i el nivell educatiu més adequat. A la portada de la web hi ha un buscador intern que pot ajudar si els busquen jocs per altres conceptes.

  enrere