LLENGUA I LITERATURA- (8)

 

 

 

(81)-

LLENGUA CATALANA

Gramàtica de llengua catalana

Versió electrònica de la Gramàtica de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans que consta d'una sèrie de fitxers en format de document portable (PDF).

 

Dites populars catalanes

Web personal de Francesc Roig que recull gran quantitat de dites populars catalanes agrupades per temes i que s'ha anat confeccionant gràcies a la participació de diferents col·laboradors.

 

Web de conjugació dels verbs catalans

Versió electrònica de la conjugació de verbs en català.

 

LLENGUA CASTELLANA

Proyecto Cíceros

Material didàctic de suport a l'aprenentatge de la llengua castellana a l'Educació Secundaria. El lloc web es divideix en tres zones: per a l'alumnat, el professorat i el públic general. Es complementen les unitats didàctiques amb una enciclopèdia amb termes específics de l'àrea de llengua, termes culturals i autors.

 

Historia del libro

Material didàctic elaborat per Elvira Carrobles de gran valor informatiu per introduir-se a la història del llibre des de les tauletes de fang fins a la revolució digital del segle XX. El web ens proporciona una bibliografia especialitzada, accés a altres recursos web i informació en referència al dia del Llibre.

 

El texto, fundamentos teóricos y aplicaciones prácticas

Material didàctic que presenta una introducció als principis bàsics de l'anàlisi textual, presten ser una guia teòrica i didàctica dels conceptes necessaris per a la pràctica coherent i fonamentada del comentari de text.

 

Analizador morfosintáctico. Recurso dirigido a alumnos de Secundaria

Aplicació informàtica de gran utilitat per als alumnes d'Educació Secundària. Disposa d'una secció especifica de gramàtica que complementa el material.

 

Gramática y ortografía

Pàgina on s'expliquen les principals normes ortogràfiques i gramaticals del castellà, a més s'inclouen propostes d'activitats i un ampli apartat on es recull programari divers de difusió gratuïta per a l'estudi de la llengua castellana.

 

(82) - LITERATURA

El poder de la palabra

Portal especialitat dedicat a la literatura però també a les arts i la cultura. Estructura els seus continguts en diferents àmbits: música, cinema, arquitectura, arts i literatura. Disposa de fragments de textos literaris, biografies d'autors, bandes sonores, premis literaris i obres d'art per ordre alfabètic.

 

LITERATURA CATALANA

Lletra

Portal de la UOC especialitat en literatura catalana de referència en aquesta temàtica en el moment actual. Estructura els seus continguts en diferents blocs que permeten accedir a la informació per autors, per estils i períodes. Completa la informació amb recursos disponibles a la Xarxa.

 

Associació d'escriptors en Llengua Catalana

Web de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana on es detallen les activitats que du a terme aquesta associació, a més de mantenir actualitzat tot allò que fa referència al món de les lletres a Catalunya.

 

Veus literàries

Portal de l'Associació d'escriptors de llengua catalana dedicat als autors de la literatura catalana contemporània per mitjà d'una col·lecció de vídeos per mitjà dels quals podem accedir a la seva biografia i als comentaris sobre la seva obra. Es presenta cada autor o autora en el seu entorn personal i literari, sentim la seva veu i els seus textos, veiem el seu gest, els objectes i el món en què viu.

 

Biblionet

Web de Lluís Rius monogràfica que es presenta com una guia interactiva de literatura catalana que vol posar a l'abast de l'usuari un seguit de textos literaris catalans, acompanyats de pautes de lectura i d'exercicis de comprensió.

 

Mercè Rodoreda, joc de miralls


Exposició virtual editat pel Portal Lletra, la Fundació Mercè Rodoreda i la Institució de les Lletres Catalanes . que presenta la biografia i obra de l'escriptora Mercè Rodoreda. Aquest es un material elaborat en l'any que es commemora el centenari del seu naixement. Es un recurs multimèdia que combina text i audiovisual de gran valor informatiu.

 

Viu la poesia

Portal dedicat a la poesia que permet accedir a poesies tant en llengua catalana com en llengua castellana. Està estructurat per temàtiques i disposa d'una secció específica per a joves.

 

LITERATUR CASTELLANA

Centre Virtual Cervantes

Portal especialitzat de Institut Cervantes de referència per a la llengua, literatura i cultura hispànica amb recursos informatius, lectures i materials didàctics. Aquest lloc web està creat i mantingut per el Instituto Cervantes amb l'objectiu de contribuir a la difusió de la llengua i cultura hispànica.

 

Biblioteca virtual Miguel de Cervantes

Biblioteca virtual del Instituto Cervantes d'obres i autors de la literatura hispànica. Disposa d'accés a la consulta i descarrega d'obres digitalitzades així com a estudis i monogràfics en format multimèdia.

 

Grafía : l a escritura y otras tecnologías de la palabra

Material didàctic elaborat per Paco Aguilera i Marta Silvestre adreçat a alumnes d'Educació Secundaria de gran valor informatiu que realitza un recorregut per a la història de l'escriptura amb diferents seccions: l'escriptura, la història, els alfabets, la impremta i la cultura digital.

 

Literatura

Material didàctic de literatura castellana elaborat per Albert Mayol, Pablo Moro y JOse Luís Vilaplana que introdueix en els elements més significatius de la poesia, la prosa i el teatre. Presenta informació ben estructurada i de fàcil comprensió.

 

Propuesta didáctica sobre la Generación del 98

Material didàctic amb recursos informatius per a treballar la literatura dels autors de la Generació del 98: Miguel de Unamuno, Valle-Inclán, Pío Baroja, Azorín i Antonio Machado.

 

Paseos literarios de poetas del 27

Material multimèdia amb recorreguts poètics per tres ciutats andaluses de la mà de l'obra de tres autors: Sevilla i Lluís Cernuda, Granada i Federico G.Lorca, Puerto de Santa Maria i Rafael Alberti. Editat per la Junta de Andalucía. La informació es complementa amb una galeria d'imatges i amb una secció de recursos informatius respecte aquest moviment literari.

 

enrere