biblioteca escolar i competència informacional

 

 

 

MATERIALS DIDÀCTICS

 

CERCA I RECUPERACIÓ DE LA INFORMACIÓ

Materials realitzats per Glòria Durban

 

 

 

Mapes conceptuals

 

 

Itinerari formatiu - ESO

Per arribar a ser un expert en informació

Versió en castellano / Versió en gallec

 

 

 

Tutorial del procés de cerca Batxillerat

Versió en castellano

 

 

Com iniciar un treball de recerca ESO/Batxillerat

Como iniciar un trabajo de investigación ESO/Bachillerato

 

 

 

Com fer un treball (pdf)

 

 

 

Localitzar i recuperar informació. Presentació

 

 

 

La cerca i recuperació d'informació a Internet (pdf)

 

 

Projecte Aprendre a investigar.ETP.Clot.

Guia 1. Cerca i recuperació de la informació (pdf)

Guia 2. Anàlisi i tractament de la informació (pdf)

Guia 3. Comunicació i edició de la informació (pdf)

 

 

 

CERCA I RECUPERACIÓ DE LA INFORMACIÓ

RECURSOS I MATERIALS DID└CTICS

 

 

ANÀLISI I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ

RECURSOS I MATERIALS DID└CTICS

 

 

COMUNICACIÓ I EDICIÓ DE LA INFORMACIÓ

RECURSOS I MATERIALS DID└CTICS

 

enrere