com i on trobaré la informació ?

localització i recuperació de la informació

 

 1

Com començo a cercar informació ?

2

Qui em pot informar millor ?

 3

On estan les fonts d’informació?

 4

Quines eines cal utilitzar per a recuperar la informació ?

 

 5

Com accedir als documents ? 

 

 

INICI QUÈ CERCO I PER QUÈ ? COM I ON TROBARÉ LA INFORMACIÓ ? QUÈ HE TROBAT DEL QUE BUSCAVA ?