què he trobat del que buscava ?

selecció i valoració de la informació

 

 1

Com seleccionar els documents ?

2

Com valorar els documents ?

3

Com obtenir els documents ?

 

4

Com evitar el plagi ?

 

 

INICI QUÈ CERCO I PER QUÈ ? COM I ON TROBARÉ LA INFORMACIÓ ? QUÈ HE TROBAT DEL QUE BUSCAVA ?